ZOSO blouse Astrid 224 .

ZOSO blouse Astrid 224 .